Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima je proces i aktivnost usmjerena na sprečavanje disfunkcionalnih i destruktivnih
posljedica konflikata i usmjeravanje energije konfliktnih situacija i sučeljenih grupa u akciju identificiranja i rješavanja problema. U nastojanju da se ostvari cilj, a pri tome izbjegnu konflikti, pojedinac ili grupa pribjegavat će formiranju neformalnih interakcija, odnosa i grupa, u okviru kojih i među kojima se uspostavljaju svi navedeni oblici interakcije.