Tečaj za mladež – SMART TEENS

Smart Teens program namijenjen je srednjoškolcima koji žele učiti strane jezike na zanimljiv, dinamičan i kreativan način uz aktivnu komunikaciju na stranom jeziku od samog početka.

Nastavni materijali prate trendove i interese adolescentske dobi, a u sklopu nastave organiziraju se debate, prezentacije i radionice na kojima se razvijaju komunikacijske (pismene i usmene) vještine. Cilj ovakve metode rada jest pomoći polaznicima u svladavanju straha od izražavanja na stranom jeziku te ih potaknuti na praktičnu primjenu naučenog gradiva u svakodnevnom životu kao priprema za daljnje edukacije.
Nastavni programi i stupnjevi u skladu su sa standardima Vijeća Europe (CEFR).

Grupe imaju maksimalno 12 polaznika što omogućava neprestanu interakciju kako s profesorom, tako i među samim polaznicima.

*NOVO: nastava s izvornim govornikom (po želji polaznika)

Stupnjevi: B1.1 – B2.4

Jezici: engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski

Oblik nastave: individualno ili u grupi

Intenzitet: 1×2 /2×1 ili prema dogovoru (individualna nastava)

Cjenik pogledajte OVDJE.

DODATAN OPIS STUPNJEVA

Smart škola partner je British Councila – Addvantage programa koji omogućava stjecanje međunarodno priznatih certifikata (Cambridge ESOL) koji su danas sve traženiji.