Potvrda o znanju jezika

potvrda o znanju jezika
Prijavili ste se na Erasmus ili ste se prijavili na natječaj za novi posao, a potreban vam je dokaz o razini znanja stranog jezika?

U Smartu možete pristupiti testiranju bez da pohađate tečaj!

Za testiranje je potrebno da se najavite putem obrasca, a cijena je 390 kn!
Test se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a traje do 90 minuta.

Potvrdu možete dobiti za: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski i ruski jezik te je potvrda u skladu sa stupnjevima Vijeća Europe.