Poduka

SMART TEENS
Vršimo poduku za osnovnu, srednju školu i fakultet:

  • hrvatski jezik i svi strani jezici
  • čitanje lektire i pomoć u pisanju zadaća
  • pripreme za upis na fakultet