Podaci o firmi

Smart jezici j.d.o.o. Palinovečka 19, Zagreb
OIB: 24610357412
Matični broj: 4394062
IBAN: HR3923400091110874567
Temeljni kapital: 10,00 kn
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.