Mobbing

Koliko ste puta pomislili kako biste radije ostali kod kuće umjesto odlaska na posao? Ponekad vam se čini da je svugdje bolje no na poslu?
Mobbing možemo definirati kao moralno maltretiranje na poslu.

Na seminaru ćete naučiti:

  • tko su najčešće žrtve mobbinga
  • tko su mobberi (zlostavljači)
  • koje su vrste mobbinga
  • koje su faze mobbinga
  • koji su čimbenici koji pogoduju razvoju mobbinga
  • te koje su posljedice mobbinga