Misija i vizija


Misija

Svakom klijentu pružiti uslugu po mjeri.
Poticati aktivnu komunikaciju na stranom jeziku od samog početka učenja.
Omogućiti učenje u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi.
Naglasiti osjećaj napretka – nije bitno koliko se još mora učiti, već koliko je znanja dosada usvojeno!
Pratiti zadovoljstvo naših klijenata i na vrijeme odgovoriti na njihove potrebe.
Učiti jezik koji je primjenjiv u svakodnevnim situacijama.
Učenje stranih jezika ne poznaje dobne granice!
Naši profesori su pažljivo odabrani, stručni i savjesni u svom poslu te se neprestano usavršavaju, prateći najnovije svjetske trendove u podučavanju!
Kvaliteta, a ne cijena, na prvom je mjestu!

Vizija

Ojačati prepoznatljivost našeg brenda i metode rada.
Biti vodeća škola stranih jezika u zapadnom dijelu Grada Zagreba.
Pratiti i uvoditi inovacije, u svim našim uslugama.
Postati ustanova s međunarodno priznatom kvalitetom.
Neprestano pružati najvišu razinu jezičnih usluga.
Surađivati s inozemnim partnerima te time omogućiti našim klijentima praksu na licu mjesta.