Emocionalna inteligencija

Često se pitamo što nam jamči uspjeh? Je li to formalno obrazovanje, inteligencija ili nešto treće?
Brojna istraživanja pokazala su da je kvocijentom inteligencije određeno 20 % uspjeha u životu. Ono što čini preostalih 80 % upravo je emocionalna inteligencija! To su umijeća upravljanja samim sobom i umijeća uspješne suradnje s drugima kao odskočna daska za uspjeh u životu koja se ne uči u školi.

Na ovom seminaru naučit ćete:

  • Što je to emocionalna inteligencija?
  • Kako razviti emocionalnu inteligenciju?
  • Kako primijeniti emocionalnu inteligenciju
  • Kako povećati emocionalnu inteligenciju?