Certifikati – njemački jezik


“Zertifikat Deutsch”
Kada položite Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD), dokazat ćete da raspolažete osnovnim znanjem njemačkoga razgovornog jezika i da se jezično snalazite u svim važnim svakodnevnim situacijama. Taj ispit odgovara trećem stupnju (B1) šestostupanjske ljestvice kompetencija Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

“Zertifikat Deutsch für den Beruf”
odgovara četvrtom stupnju (B2) šestostupanjske ljestvice kompetencija Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike i podrazumijeva samostalno vladanje jezikom. Ovdje se radi o poslovnom njemačkom, dakle pismeno i usmeno sporazumijevanje u poslovnoj svakodnevici.

“TestDaF”
je jezični ispit na naprednoj razini. Na ljestvici od šest razina Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike obuhvaća razine B2 do C1, a na svim sveučilištima u Njemačkoj važi kao priznati dokaz o poznavanju jezika za prijem na fakultet.

“Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)”
postavlja najviše zahtjeve Vašim jezičnim kompetencijama. Iznad je šestog i najvišeg stupnja (C2) ljestvice kompetencija Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.