Certifikati – francuski jezik

Želite li poboljšati znanje francuskoga jezika? Planirate li studirati u inozemstvu? Želite li poboljšati ili ostvariti kvalitetniju poslovnu komunikaciju ?

Pripremite se za međunarodno priznate certifikate DELF i DALF o poznavanju francuskoga kao stranoga jezika!

Škola stranih jezika Smart provodi pripreme za pristupanje ispitu za certifikate DELF i DALF koje dodjeljuje francusko Ministarstvo obrazovanja, a služe kao dokaz postignute razine vladanja francuskim jezikom za profesionalne potrebe, kako u samoj Francuskoj i drugim frankofonim zemljama, tako i u svim svjetskim institucijama u kojima je francuski jedan od službenih jezika komunikacije.

U našem se centru možete brzo, kvalitetno i uspješno pripremiti za ovaj tip ispita. Certifikati su u potpunosti usklađeni s europskim referentnim okvirom za jezike te su priznati u cijelome svijetu.

DELF/DALF (Diplôme d’Études en Langue Française/ Diplôme Approfondi de Langue Française)

DELF i DALF jedine su jezične diplome za francuski kao strani jezik priznate od francuskoga Ministarstva obrazovanja, a priznate su i u svijetu. Diplome se dijele na pojedine razine. Svaka razina odgovara jednoj od šest razina Zajedničkog europskog referencijalnog okvira za jezike (A1 – C2). DELF i DALF stječu se na temelju pismenih i usmenih ispita pred mješovitim, hrvatsko-francuskim povjerenstvom. Svaki ispit sastoji se od usmenog razumijevanja i usmenog izražavanja te pismenog razumijevanja i pismenog izražavanja. Na mnogim francuskim fakultetima diplome DELF B2 i DALF C1/C2 zamjenjuju uvodne ispite iz jezika. Pozitivna ocjena na ovim ispitima dokaz je sposobnosti upotrebe francuskoga jezika u poslovnome kontekstu.

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)

DELF dokazuje školsko znanje francuskog jezika.
Vrši se provjera i pismena potvrda upotrebe francuskoga jezika u svakodnevnim situacijama. Pomoću ispitnih zadataka vrši se provjera komunikativnih sposobnosti kako usmene tako i pismene upotrebe jezika. DELF diploma može se dobiti na razinama A1, A2, B1 i B2.

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DALF dokazuje visoko znanje francuskoga jezika, te omogućuje izravan upis na sva francuska sveučilišta bez prethodne provjere poznavanja francuskoga jezika i jedan je od neophodnih uvjeta za upis u međunarodne centre za poslijediplomske europske studije. Ispit se sastoji od provjere pismenoga i usmenoga ovladavanja aktualnim društveno-političkim tekstovima i temama. Od ispitanika se očekuje osnovno znanje globalnih razvoja i aktualnih političkih i društvenih tendencija. DALF se polaže na nivoima C1 i C2 i ubraja se u najzahtjevnije jezične ispite.

ODRŽAVANJE ISPITA I DOBIVANJE DIPLOMA

Ispiti za stjecanje diploma DALF i DELF mogu se položiti u Francuskoj Alijansi (Alliance Française) u Zagrebu na dvije lokacije (Ante Kovačića 4 i Petrinjska 7).
Sve dodatne informacije o terminima, ispitima, kao i primjeri istih mogu se pronaći na internetskoj stranici Francuske Alijanse:
http://www.alliance-francaise.hr/default.asp?qID=home